Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-3.12.2019

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 936 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö936 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri928 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta906 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 49 s)
Osaaminen877 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
260
3113
4191
5110
61
70
85
943
1083
11279
125