Opinto-ohjaaja, 2020

Opinto-ohjaaja, 2020

  • Vastauksia 59 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö59 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 51 s)
Toimintakulttuuri58 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta58 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 37 s)
Osaaminen57 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
216
312
410
50
60
70
82
90
108
110
120