Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 362 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.6.2019 - 4.6.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö362 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri359 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta359 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen349 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
2135
3105
442
55
60
70
80
90
100
110
120