Luokanopettaja (5-6 lk), 2013

Luokanopettaja (5-6 lk), 2013

  • Vastauksia 644 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)26 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 59 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri615 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 22 s)
Laitteet ja ohjelmistot583 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 29 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)26 kpl(keskimääräinen vastausaika 16 min 1 s)
TVT-osaaminen580 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
26
353
490
592
63
71
825
9107
10115
11109
1225