Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 380 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.9.2019 - 19.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6145 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö380 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri371 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta373 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 34 s)
Osaaminen363 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 1 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
2135
3105
442
55
60
70
817
91
100
110
120