Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2019-3.12.2019

Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 1203 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1201 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1192 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta1179 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen1149 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
280
3111
4282
5179
60
70
810
940
1096
11344
127