Aineenopettaja, 1.1.2020-14.2.2020

Aineenopettaja, 1.1.2020-14.2.2020

  • Vastauksia 445 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.2.2019 - 14.2.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8082 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö445 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri443 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta435 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 8 s)
Osaaminen422 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1185
2260