Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2021

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2021

  • Vastauksia 309 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2020 - 20.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2393 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö308 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri303 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta299 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 10 s)
Osaaminen289 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
145
240
3121
474
58
60
70
89
99
103
110
120