Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2020-5.6.2020

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2020-5.6.2020

  • Vastauksia 328 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 5.6.2019 - 5.6.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6278 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö328 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri327 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta323 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen317 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2125
393
429
55
60