Opinto-ohjaaja, 2020

Opinto-ohjaaja, 2020

  • Vastauksia 68 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö68 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 51 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta65 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 40 s)
Osaaminen63 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
216
312
410
50
60
70
82
90
109
118
120