Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2020-14.2.2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2020-14.2.2020

  • Vastauksia 167 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.2.2019 - 14.2.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8082 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö167 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri166 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta167 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen163 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
292