Ammattikorkeakoulun opettaja, 2015

Ammattikorkeakoulun opettaja, 2015

  • Vastauksia 76 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2015 - 31.12.2015 tulleisiin vastauksiin:
    • » Korkea-aste 92 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri75 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 11 s)
Laitteet ja ohjelmistot73 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)
TVT-osaaminen71 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
22
32
40
55
60
70
864
90
100
111
120