Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2021-16.6.2021

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2021-16.6.2021

  • Vastauksia 233 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.6.2020 - 16.6.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö232 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri233 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta230 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen226 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
146
230
387
466
54
60