Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2015

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2015

  • Vastauksia 409 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2015 - 31.12.2015 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 622 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri409 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 11 s)
Laitteet ja ohjelmistot398 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 32 s)
TVT-osaaminen395 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
21
338
4185
56
62
70
80
9102
1057
1115
123