Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

  • Vastauksia 207 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.8.2020 - 1.8.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö207 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri206 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta204 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen197 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
228
384
453
52
60
70
80
90
100
110
120