Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 404 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.10.2019 - 25.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5893 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö404 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri395 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta397 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 33 s)
Osaaminen387 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 59 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
2135
3105
442
55
60
70
817
94
1021
110
120