Aineenopettaja, 2013

Aineenopettaja, 2013

  • Vastauksia 2349 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)130 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 8 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri2186 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 20 s)
Laitteet ja ohjelmistot2111 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 51 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)133 kpl(keskimääräinen vastausaika 17 min 6 s)
TVT-osaaminen2113 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 4 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri (DVS)1 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 51 s)
TVT-osaaminen (DVS)0 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
186
247
3152
4278
5288
62
70
8146
9468
10380
11310
12192