Principal, 2016

Principal, 2016

  • Vastauksia 152 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2016 - 31.12.2016 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5905 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri148 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 17 s)
Laitteet ja ohjelmistot136 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 10 s)
TVT-osaaminen136 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 56 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
169
220
323
420
56
60
70
82
99
100
113
120