Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

  • Vastauksia 234 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2020 - 20.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2393 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö234 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri232 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s)
Pedagoginen toiminta229 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen223 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
228
384
453
52
60
70
89
98
1010
110
120