Special education teacher, 2013

Special education teacher, 2013

  • Vastauksia 716 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)19 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 58 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri688 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 9 s)
Laitteet ja ohjelmistot643 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 2 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)19 kpl(keskimääräinen vastausaika 15 min 37 s)
TVT-osaaminen636 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
24
342
494
588
64
70
847
9109
10142
11141
1234