Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2023-23.3.2023

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 1.1.2023-23.3.2023

  • Vastauksia 91 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 23.3.2022 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2062 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö91 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri90 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta88 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 21 s)
Osaaminen86 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
250
319