Elevhandledare/studiehandledare, 2021

Elevhandledare/studiehandledare, 2021

  • Vastauksia 71 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3862 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö71 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri70 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta69 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen64 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 26 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
25
310
410
50
60
70
82
93
104
1135
120