Aineenopettaja, 2023

Aineenopettaja, 2023

  • Vastauksia 376 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (3.6.2022 - 3.6.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1955 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö374 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri369 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 47 s)
Pedagoginen toiminta356 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 47 s)
Osaaminen346 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
151
299
374
462
590
60
70
80
90
100
110
120