Opinto-ohjaaja, 2018

Opinto-ohjaaja, 2018

  • Vastauksia 175 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö173 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri171 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 25 s)
Pedagoginen toiminta170 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 42 s)
Osaaminen171 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 29 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
224
360
419
57
61
70
814
918
1016
117
120