Luokanopettaja (3-4 lk), 2018

Luokanopettaja (3-4 lk), 2018

  • Vastauksia 1149 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1141 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri1131 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta1111 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen1094 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
157
2211
3423
4120
551
60
70
858
9138
1060
1129
122