Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 508 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö508 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri499 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta498 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen487 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2135
3105
442
55
60
70
817
95
1037
1174
1212