Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

  • Vastauksia 175 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1967 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö174 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri173 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta168 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 18 s)
Osaaminen162 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
250
330
430
540
60
70
80
93
100
110
120