Esikoulunopettaja, 2018

Esikoulunopettaja, 2018

  • Vastauksia 50 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Toimintakulttuuri50 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 53 s)
Pedagoginen toiminta49 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 20 s)
Osaaminen46 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
25
319
43
52
60
70
84
95
101
116
122