Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2023-23.3.2023

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2023-23.3.2023

  • Vastauksia 77 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 23.3.2022 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2062 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö77 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri77 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 0 s)
Pedagoginen toiminta77 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 52 s)
Osaaminen76 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
248
317