Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2014

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2014

  • Vastauksia 266 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2014 - 31.12.2014 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 323 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri254 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 7 s)
Laitteet ja ohjelmistot221 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 54 s)
TVT-osaaminen221 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
166
266
30
41
5123
66
70
83
90
101
110
120