Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2023

  • Vastauksia 172 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (3.6.2022 - 3.6.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1955 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö171 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri170 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta165 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 20 s)
Osaaminen159 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
250
330
430
540
60
70
80
90
100
110
120