Klasslärare (årkurser 3-4), 2017

Klasslärare (årkurser 3-4), 2017

  • Vastauksia 1445 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1442 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri1434 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 23 s)
Pedagoginen toiminta1417 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 15 s)
Osaaminen1383 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
167
2203
3527
4134
519
60
70
841
988
10124
11215
1227