Biträdande rektor, 2017

Biträdande rektor, 2017

  • Vastauksia 59 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö59 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri58 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 6 s)
Pedagoginen toiminta53 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 29 s)
Osaaminen51 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
24
319
42
51
60
70
81
95
108
1114
123