Aineenopettaja, 1.1.2023-23.3.2023

Aineenopettaja, 1.1.2023-23.3.2023

  • Vastauksia 207 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 23.3.2022 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2062 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö205 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri204 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta194 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 57 s)
Osaaminen187 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 43 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
151
299
357