Elevhandledare/studiehandledare, 2017

Elevhandledare/studiehandledare, 2017

  • Vastauksia 222 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö222 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri221 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 7 s)
Pedagoginen toiminta216 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 6 s)
Osaaminen213 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
113
223
387
418
55
61
70
89
910
1018
1128
1210