Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2018

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2018

  • Vastauksia 1384 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1363 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri1352 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1320 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen1294 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
166
2297
3449
4117
553
62
70
8114
9166
1076
1137
127