Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

  • Vastauksia 173 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1970 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö172 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri169 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 58 s)
Pedagoginen toiminta167 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 54 s)
Osaaminen163 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
260
332
427
531
60
70
80
95
100
110
120