Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

  • Vastauksia 100 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.3.2022 - 23.3.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2060 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö100 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri98 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 49 s)
Pedagoginen toiminta98 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 54 s)
Osaaminen96 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
258
324
40
50
60
70
80
90
100
110
120