Maahanmuuttajaopettaja, 2018

Maahanmuuttajaopettaja, 2018

  • Vastauksia 71 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri67 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta67 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 51 s)
Osaaminen66 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
217
325
45
52
60
70
88
95
103
113
120