Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2023-19.3.2023

Luokanopettaja (1-2 lk), 1.1.2023-19.3.2023

  • Vastauksia 94 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.3.2022 - 19.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2049 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö94 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri92 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta86 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 19 s)
Osaaminen84 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
258
314