Luokanopettaja (1-2 lk), 2018

Luokanopettaja (1-2 lk), 2018

  • Vastauksia 1458 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1441 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri1424 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 52 s)
Pedagoginen toiminta1398 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 0 s)
Osaaminen1393 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 9 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
170
2269
3527
4141
564
60
70
889
9172
1091
1133
122