Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2014

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2014

  • Vastauksia 625 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2014 - 31.12.2014 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4910 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri609 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 53 s)
Laitteet ja ohjelmistot578 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 45 s)
TVT-osaaminen584 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
224
332
422
598
60
70
812
9119
10191
1181
1224