Speciallärare, 2017

Speciallärare, 2017

  • Vastauksia 1724 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1723 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1711 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta1669 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen1645 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
185
2210
3625
4178
526
61
70
862
994
10163
11261
1219