Luokanopettaja (5-6 lk), 2018

Luokanopettaja (5-6 lk), 2018

  • Vastauksia 1188 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9174 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1168 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)
Toimintakulttuuri1157 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta1133 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 48 s)
Osaaminen1126 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
157
2207
3447
4113
546
61
70
880
9133
1078
1123
123