Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2023-19.3.2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 1.1.2023-19.3.2023

  • Vastauksia 96 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 19.3.2022 - 19.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2049 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö95 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri94 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 52 s)
Pedagoginen toiminta94 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 8 s)
Osaaminen93 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
260
318