Luokanopettaja (1-2 lk), 2023

Luokanopettaja (1-2 lk), 2023

  • Vastauksia 181 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.9.2022 - 22.9.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1968 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö181 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri177 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 46 s)
Pedagoginen toiminta170 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 32 s)
Osaaminen165 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
122
258
325
427
543
60
70
80
96
100
110
120