Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Vastauksia 1410 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 3480 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1409 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1390 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1362 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen1337 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1188
2374
3295
4178
516
60
70
832
97
10125
11156
1239