Luokanopettaja (3-4 lk), 2023

Luokanopettaja (3-4 lk), 2023

  • Vastauksia 144 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (7.6.2022 - 7.6.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1956 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö144 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri142 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 59 s)
Pedagoginen toiminta142 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 0 s)
Osaaminen139 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
248
323
423
538
60
70
80
90
100
110
120