Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

Luokanopettaja (5-6 lk), 2023

  • Vastauksia 174 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (1.10.2022 - 1.10.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1985 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö173 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri170 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 58 s)
Pedagoginen toiminta168 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 55 s)
Osaaminen163 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
260
332
427
531
60
70
80
96
100
110
120