Luokanopettaja (3-4 lk), 2023

Luokanopettaja (3-4 lk), 2023

  • Vastauksia 77 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.3.2022 - 23.3.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2060 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö77 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri77 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 0 s)
Pedagoginen toiminta76 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 50 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
248
317
40
50
60
70
80
90
100
110
120