Ämneslärare, 2017

Ämneslärare, 2017

  • Vastauksia 4487 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 11760 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö4480 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri4455 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta4385 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 51 s)
Osaaminen4301 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1207
2610
31687
4387
5105
63
70
8168
9162
10430
11636
1292